youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
לשתף פעולה

הפעילות הזו הייתה שיא השיאים של שיעור תנ"ך

למורים האלה נמאס שמקצועות מדעיים מקבלים יותר תשומת לב מאלה ההומניים, אז הם לקחו על עצמם משימה: למצב את תנ"ך כמקצוע מגוון ודינאמי
שרון אגסי
26/04/2022
quote-image

עוד כתבות בנושא