youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
לשתף פעולה

כמו בחיים כך בהוראה - הסוד הוא לשלב בין תחומים

במערכת חינוך בימינו עולה יותר ויותר הצורך בחיבורים בין תחומים כהכנה לעולם העבודה העתידי. כך תוכלו לסגל שיטת הוראה אינטגרטיבית בבית הספר
יעל דביר פרי וענת מני
31/03/2022
quote-image
סביבת החיים שלנו ועולם העבודה דורשים יותר מתמיד יכולות חשיבה מולטי-דיסציפלינריות, למשל בתחומי הנדסה שונים, בניהול פרויקטים וברפואה.

עוד כתבות בנושא