whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להתחבר למאה ה-21

אלו בוגרים\ות נרצה לטפח? התשובה אצל ההורים, המורים והתלמידים

מה אנחנו מנסים להשיג כשאנו שולחים את הילד ל-7 שעות לבית הספר, לא כולל שיעורי בית? כדי שנוכל לשדרג את מערכת החינוך נצטרך לדעת לענות על השאלה הזו. המפתח הוא בהקשבה לשטח \\ דעה
דני שקט
28/03/2022
quote-image
ה-OECD הציע שמונה מיומנויות הדרושות לבוגרי מערכת החינוך: חשיבה ביקורתית, יכולת פתרון בעיות, למידה עצמית, הכוונה עצמית, שיתוף פעולה, יצירתיות, ניהול מידע, אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית.

עוד כתבות בנושא