youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להתחבר למאה ה-21

בלמידה של המאה ה-21, הגיע הזמן לשנות את שיטת ההערכה

אנו רגילים להעריך את התלמידים ולבצע משובים על למידתם, אך עם הקידמה עולה הצורך לעדכן גם את דרך ההערכה, ודרכה לעצב את הלמידה
ד"ר עידית לוינץ- גילאי
24/03/2022
quote-image
מטרתה של הערכה מעצבת היא לסייע בתכנון הוראה אפקטיבית שתוביל לשיקוף אופן החשיבה של התלמיד, הן עבור עצמו והן עבור מוריו.

עוד כתבות בנושא