whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להתחבר למאה ה-21

מעדכנים גרסה: הטכנולוגיה היא עוזר ההוראה של העתיד

אנו עומדים בתחילתה של תקופה מהפכנית שבה הטכנולוגיה מאפשרת למורים להגדיר מחדש את תפקידם
ד"ר מיכל ולטר
01/05/2022
quote-image

עוד כתבות בנושא