youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

TEAM UP! להעלות את הציון החברתי של התלמידים דרך משחק

יוזמה מקורית שמציבה מתקן מתנפח ענק בבית הספר גורמת לשיפור הסולידריות החברתית של התלמידים ואפילו מאפשרת לתלמידים חלשים להפוך למנהיגים. ככה זה קורה
אורון אשרי
2/8/2022
quote-image

עוד כתבות בנושא