youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

דיכאון של בית ספר: התלמיד ה"חלש" שהפך למורה - וכתב על זה ספר

עם קצת הבנה ואהבה, אפשר להציל את התלמידים המתקשים מבית הסוהר בו הם נמצאים. אברהם הרכבי עורך לכם היכרות עם טקסט מאיר עיניים, שמספק הצצה לנפשם של התלמידים המתקשים
אברהם הרכבי
2/2/2022
quote-image

עוד כתבות בנושא