youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
יש לנו חלום

מה אפשר ללמוד מלינוי אשרם על חשיבות החינוך הבלתי פורמלי?

דווקא עכשיו, בתקופת משבר הקורונה, חשוב יותר מתמיד להיעזר בחינוך הפורמלי כדי להוציא את ילדינו מתחושת המצוקה. כך תעשו זאת
ד"ר שירה סופר-ויטל
1/25/2022
quote-image

עוד כתבות בנושא