whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להתחבר למאה ה-21

איך ליצור את "נאום המעלית" המושלם?

מערכת החינוך משקיעה רבות כדי להקנות לתלמידים את מיומנויות המאה ה-21. לאור זאת אך מתבקש שתהיה בידיהם המיומנות לדבר בציבור באופן תמציתי, מסקרן וקולע כך שישבו את לב השומע
ד"ר עידית לוינץ- גילאי
19/12/2021
quote-image

עוד כתבות בנושא