whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
תמיכה רגשית

מטרות-העל של החינוך לא סותרות - הן יכולות ללכת יחד

מהי מטרת העל החינוכית שלנו - לעודד את התלמידים להשתלב בחברה? לאפשר להם לממש את עצמם? לדרבן אותם להמשיך את המורשת? ואולי לא חייבים לבחור אלא אפשר לשלב את שלושתן יחד
אליסף תל-אור
02/12/2021
קרדיט: Deposite photos
quote-image
כאשר התלמידים נעשים אקטיביים ונדרשים להביע את עמדתם, להכריע מבין קולות שונים, לפרש ולדרוש מחדש את האמור בכתובים – הרי שהם בעת ובעונה אחת עוברים תהליך של תירבות

עוד כתבות בנושא