youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
הפסיכולוגיה בשירות המורה

הדרך לצמצום פערים עוברת בהיכרות עם מגוון סגנונות למידה

אין שיטה אחת ללמידה. מדובר בקשת של דרכים, שכל אחת מהן מאפיינת תלמידים שונים. אם נכיר את סגונות הלמידה - נוכל להתאים אותה לכל תלמיד ולצעוד עוד צעד בדרך לצמצום הפער
מירב אגר
28/10/2021
קרדיט: Deposite photos
quote-image

עוד כתבות בנושא