youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

דרך אחרת לציין בכיתה את יום הזיכרון ליצחק רבין

עם כל הכבוד לטקס המסורתי, אפשר לחשוב על פעילויות מגוונות יותר שיסייעו להכיר לתלמידים את רבין ומורשתו. לרגל יום הזיכרון הממלכתי, הנה תוכנית אלטרנטיבית להטמיע בתלמידים ערכים כמו דמוקרטיה, דו-קיום, סובלנות ורב תרבותיות
אוסנת עיואן
10/17/2021
quote-image

עוד כתבות בנושא