youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

מה עדיף: חינוך מיני בשיטה החילונית או הדתית? ואולי שתיהן יחד?

כשבחינוך הדתי היא רוויית איסורים ובחינוך החילוני מתמקדים בעיקר בקווים האדומים שלה, פלא שמיניות היא נושא שמורכב ללמד? אליסף תל אור מציע דרך שלישית לחינוך מיני מיטבי: לשלב את שתי צורות החינוך יחד
אליסף תל-אור
10/12/2021
קרדיט: Deposite photos
quote-image
בשאלת החינוך למיניות מציע החינוך המשלב את דרך המלך, כזו שבה במקום להמשיך ולדבר בשתי שפות סותרות בנוגע למיניות ולחינוך למיניות, שתי העגלות המלאות נפגשות אחת עם רעותה ויוצרות שפה שלישית מחודשת.

עוד כתבות בנושא