whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
למידה היברידית
בינה מלאכותית
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
קידום מצוינות
חדשנות
חטיבת ביניים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להקשיב לשטח

"אבל המורה, בעברית נהוג לדבר בלשון זכר"

תלמידות ותלמידים, אלופות ואלופים. נכון, לדבר בשפה שיוויונית יכול להיות מעייף. אבל זה חלק מהדרך לשינוי תודעה אמיתי. המורה סהר גל החליטה בגיל 30 לשנות הרגלים, ולהנחיל בכיתה שפה הפונה לשני המגדרים. כתבה שנייה בסדרה
סהר גל
16/01/2022
quote-image
הבנתי שזה בסך הכל הרגל, נורמה. אבל ההרגל הזה לא תמים בכלל, הוא נשען על כינון של יחסי כוח שמסתווים בחסות השפה. כן, זה כבר לא סוד גדול שכשהמגדר שלך מודר מהשפה, את כנראה מודרת ממרחבים נוספים.

עוד כתבות בנושא