whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
למידה היברידית
בינה מלאכותית
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
קידום מצוינות
חדשנות
חטיבת ביניים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להתחבר למאה ה-21

בשליחות המדע: זרקור ליוזמה שמצעידה בנות קדימה

ישראל אומנם נחשבת מעצמת טכנולוגיה, אבל מספר הנשים שבוחרות במקצוע טכנולוגי עדיין נמוך. יוזמה חדשנית בתיכון בכפר סבא מבקשת לשנות את התמונה ולעודד בנות לבחור במגמות טכנולוגיות ומדעיות. כתבה חמישית בסדרה
רויטל נאמן יהל ובת שבע פרלגר
06/02/2022
quote-image

עוד כתבות בנושא