youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
לחלום בגדול

שנה חדשה. הגיע הזמן שנתייחס לילדים שלנו כאל אנשים חושבים

עם פתיחת שנת הלימודים, אלי הורביץ חוזר לכתביו של יאנוש קורצ'ק, שמעמתים אותנו עם ההרגלים הכי עמוקים שלנו וגדושים תובנות מופלאות. חג חינוך שמח!
אלי הורביץ
30/08/2021
קרדיט: Deposite photos
quote-image
המחנך הדגול קורא לנו שוב ושוב להתייחס אל הילדים שלנו כאל אנשים הגיוניים וחושבים. הוא מבקש מאתנו לדאוג בחרדת קודש לעתידם, לכבד את דעתם, את זמנם ואת מאמציהם ולתת גיבוי למוריהם

עוד כתבות בנושא