youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
פודקאסטים

"35% מאנשי הסייבר ביחידת 8200 מגיע מהפריפריה - הרוב בזכות התוכנית"

"לא רק אלה שלומדים מתמטיקה 5 יח"ל, אלא גם אלה שלומדים 4 יח"ל, וגם ילדים שמתעניינים במחשבים - יוכלו להגיע לרמות גבוהות של לימודי סייבר. זו יכולה להיות הפריחה שלהם. וכשילד פורח אי אפשר לעצור את זה". השבוע בריסטארט: שגיא בר, שמקדם לימודי סייבר בפריפריה מהתיכון ועד ליחידות המובחרות
הגיע זמן חינוך
21/07/2021
סגירת סרטון
quote-image

עוד כתבות בנושא