youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להתחבר למאה ה-21

בוקר טוב כיתה, והיום בשיעור: קפיצה קטנה לחו"ל

מה קורה כשתלמידים מישראל פוגשים בזום כיתה מגרמניה? התלמידות קרני ואורפז כותבות בשם הכיתה על הפרויקטים המקוריים שיצרו יחד במסגרת תוכנית ייחודית, ועל הגעגוע לחברים הרחוקים
קרני כהן ואורפז טינאני
27/06/2021
קרדיט: Deposite photos
quote-image
במהלך הפרויקט נרקמו קשרים מדהימים חוצי יבשות עם תלמידי כיתת נחשון מגרמניה, הרבה מעבר לציפיות שלנו

עוד כתבות בנושא