whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
מחנכות כיתה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להקשיב לשטח

חזרנו לכיתה, מה עכשיו? ללמד מתוך הקשבה אמיתית לתלמידים

בתקופה עדינה כזו, הדורשת בנייה מחדש של מיומנויות אחרי השנה החולפת, עדיף שלא נצפה ליותר מדי מהתלמידים. איך נבחר את הנושאים שיחברו אותם אלינו וגם נספיק להגיש ציונים בזמן?
ד"ר יחיאל תנעמי ואיילת קריספין
02/05/2021
קרדיט: Deposite photos
quote-image
מטרת העל שלנו היא להצמיח ולחזק ילדים. ללימודי מתמטיקה יש כוח מיוחד בהקשר הזה, כי כשילד מרגיש שהצליח במתמטיקה הוא מרגיש שהצליח בכול

עוד כתבות בנושא