youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
ללמוד מהעולם

משלילת אזרחות ועד פרס נובל: סיפוריהם של המתמטיקאים היהודים בשואה

המתמטיקאית שנאבקה על משרת ההוראה, הפרופסור בעל השם העולמי שהתאבד טרם נשלח למחנות, והחוקר שסולק מגרמניה וסייע לארצות הברית בבניית פצצת האטום. סיפוריהם מעוררי ההשראה של המתמטיקאים והפיזיקאים היהודים שסולקו ממשרתם במהלך המלחמה
איה שטיינר
07/04/2021
quote-image

עוד כתבות בנושא