youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

שלושה בכתבה אחת: איך לגעת בנפש התלמידים, לדייק את ההוראה ולהספיק את החומר

יש להודות, חלומו של כל מורה הוא להספיק את החומר. אבל הדרך לשם לא עוברת באמצעים טכניים, אלא בכלים אנושיים פשוטים לביצוע שאף רובוט לא יוכל להחליף גם בעוד 100 שנה
איילת קריספין
24/03/2021
quote-image
אין מדובר פה בכלים טכניים או כאלה שאפשר לרכוש בחנות הסמוכה לביתכם, אלא בצורת עבודה שאם תבחרו בה, תוכלו להגיע באמת לנפש של הילד או הילדה, ולהבין באמת למה הם זקוקים מאיתנו כדי להצליח

עוד כתבות בנושא