youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

לדבר מתמטיקה: למדו את תלמידיכם שפה ולא תרגיל

חשוב שידעו לפתור תרגילים, אבל שיח בשפה המתמטית יביא אותם להבנה ברמת חשיבה גבוהה הרבה יותר. אורית אביטל-לוי, רכזת מתמטיקה, מסבירה איך תיישמו זאת בכיתתכם
אורית אביטל לוי
05/01/2021
קרדיט: אורית אביטל לוי
quote-image

עוד כתבות בנושא