youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

איך אפשר לא להבין בשיעור שלי? כמה דברים שלמדתי בשנותיי כמורה

השיעור שלה היה כל כך מתוכנן ובנוי לתפארת, שגניה חייקין, מורה ורכזת פיזיקה בראשית דרכה, לא הבינה איך ישנם תלמידים שלא מבינים את החומר. אחרי 26 שנות ניסיון, היא חולקת איתנו כמה תובנות חשובות
גניה חייקין
28/12/2020
קרדיט: גניה חייקין
quote-image

עוד כתבות בנושא