youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

משוחחים בדרך להצלחה: כך תצרו בבית הספר את שבוע הדיאלוג

הם לא ידעו ללמוד מאתנו, אם אנחנו לא נדע ללמוד מהם. נירה קופיט, מורה ויועצת חינוכית, מזכירה לנו למה חשוב להקשיב לתלמידינו ומלמדת אותנו שיטה נפלאה ליצירת קשר, שיקדם את הלמידה שלהם
נירה קופיט
17/12/2020
קרדיט: depositphotos
quote-image
הדיאלוג המשמעותי מאפשר למורה לשפר את פרקטיקות ההוראה שלו ולתלמיד לשפר את פרקטיקות הלמידה שלו

עוד כתבות בנושא