whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להתחבר למאה ה-21

ממורה למנחה למידה: הדרך שלכם לפתח לומדים עצמאים

כולנו רוצים שתלמידינו יפתחו הנעה פנימית ללמידה ויכולת ללמד את עצמם. נצחיה פלג מזכירה שהדרך לשם עוברת דרך מלווה למידה, שהתנסה בעצמו בלמידה עצמאית
נצחיה פלג
15/12/2020
קרדיט: depositphotos
quote-image

עוד כתבות בנושא