youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להתחבר למאה ה-21

ממורה למנחה למידה: הדרך שלכם לפתח לומדים עצמאים

כולנו רוצים שתלמידינו יפתחו הנעה פנימית ללמידה ויכולת ללמד את עצמם. נצחיה פלג מזכירה שהדרך לשם עוברת דרך מלווה למידה, שהתנסה בעצמו בלמידה עצמאית
נצחיה פלג
15/12/2020
קרדיט: depositphotos
quote-image

עוד כתבות בנושא