youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
הוראה היברידית
חינוך בזמן קורונה
אירועים ומפגשים
לשתף פעולה

בית הספר סגור? המרחב הפיזיטלי פתוח!

בלימוד מרחוק חשוב לזכור את עולמם הפיזי, אבל גם בכיתה – חשוב לזכור את עולמם הוירטואלי. הכירו את המרחבים הפיזיטליים שמחברים בין כל העולמות של תלמידי עידן הקורונה
שיר בוים-שוורץ
07/12/2020
קרדיט: מטח
quote-image

עוד כתבות בנושא