youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להתחבר למאה ה-21

פדגוגיה מוטת קורונה: העתיד כבר כאן

חשבנו ש"פדגוגיה מוטת עתיד" הוא מונח שמדבר על משהו שיקרה אי שם בשנת 2030, אבל העתיד הפך ברגע אחד, להווה של כולנו. כך נתמודד עם השינויים המהירים
שרון גבלינגר
11/26/2020
קרדיט: depositphotos
quote-image

עוד כתבות בנושא