youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להתחבר למאה ה-21

איך נדע אם הם לומדים? 6 שלבים להערכת התלמידים בימי קורונה

אנחנו רואים אותם מציצים אלינו מהריבוע שלהם בכיתה הווירטואלית, אבל איך נדע מה באמת מצבם? ד"ר עינת נוטע-קורן עם המודל שיעזור לכם להעריך את המצב, גם בתוך חוסר הוודאות הנוכחי
דר' עינת נוטע קורן
11/3/2020
קרדיט: depositphotos
quote-image
חשוב שהערכה לא תיעשה "בשביל ההערכה" ומבחן לא יעשה בשביל ציון. כדי לקיים הליך של הערכה, חובה להגדיר, כשלב ראשון, את מטרות ההערכה, יעדיה והפעולות שיינקטו בעקבות התובנות שיעלו

עוד כתבות בנושא