youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

לא עוד שלב ביניים: על חשיבותה של החטיבה בימי הקורונה

"בחטיבת הביניים נדרשת פדגוגיה שונה וייחודית", ליאור אוזמן, מנהל חט"ב, מזכיר לנו את המיומנויות שחשוב להקנות לתלמידים דווקא בחטיבה ודווקא בשנה זו
ליאור אוזמן
21/09/2020
quote-image
לשלב חטיבת הביניים תפקיד משמעותי בעיצוב אישיותו של התלמיד, בקידום תחושת המסוגלות האישית שלו, בחיזוק יכולתו להתמודד עם תהליכים מורכבים של קבלת החלטות ובהכנתו המיטבית לקראת שלב החטיבה העליונה

עוד כתבות בנושא