whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
ללמוד מהעולם

הטובים לחטיבה: "את המורים האיכותיים ביותר צריך לשבץ בחטיבות הביניים"

הילה יגאל-איזון
24/11/2019
quote-image

עוד כתבות בנושא