whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להתחבר למאה ה-21

10 צעדים לתכנון למידה היברידית יעילה

זום ומפגש פנים מול פנים - הילכו שניים יחדיו? ילכו! לשילוב של אופני למידה שונים יש יתרון משמעותי למורה, לתלמיד, לתהליך הלמידה ולתוצריו. כך תוציאו מהם את המקסימום
גלית לוי
26/03/2021
קרדיט: depositphotos
quote-image

עוד כתבות בנושא