youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להתחבר למאה ה-21

המהפכה כבר כאן: האם תלמידיכם מוכנים?

המיומנויות הרכות הן ערכת ההישרדות לשנת הלימודים תשפ"א. רויטל נאמן יהל מסבירה איך תכינו את תלמידיכם לעולם החדש
רויטל נאמן יהל
17/08/2020
quote-image
אנו חיים בעיצומה של מהפכה. כל אחד מאיתנו מתבקש להמציא את עצמו מחדש, להתאים עצמו למציאות. מה שחשבנו שידענו, מה ששמענו, קראנו, כעת אנו חווים על בשרנו

עוד כתבות בנושא