whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
מחנכות כיתה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להקשיב לשטח

ללמוד בעולם האמיתי: כך הוצאנו את ההוראה מכותלי בית הספר

מודל מעשי לבניית מנהיגות מקומית ולמידה משולבת קהילה בגילאי חטיבת הביניים
רועי אילון
09/06/2020
quote-image

עוד כתבות בנושא