youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להתחבר למאה ה-21

ללמוד בטירוף חושים: כך תסייעו לתלמידים עם קושי בוויסות חושי

כל חריטה של עיפרון או רעש של מזגן יכולים לשבש להם לחלוטין את הקשב בשיעור. שימו לב לתלמידים בעלי רגישות יתר או חסר
ניצן סולימן
01/06/2020
quote-image

עוד כתבות בנושא