youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

הכלי הסודי שלכם לקשב של התלמידים: שימוש בשפת הגוף

לפעמים תנועה אחת שאתם עושים בזמן השיעור, מעבירה את החומר הרבה יותר מהמילים שמלוות אותה. פרופ' צפירה גרבלסקי-ליכטמן מסבירה איך להשתמש בגוף שלכם בהוראת המתמטיקה והמדעים
פרופ' צפירה גרבלסקי-ליכטמן
5/20/2020
quote-image

עוד כתבות בנושא