youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

זוכרים באמת: הפרויקט שיחבר את תלמידיכם ליום השואה

יעל דביר פרי
16/04/2020
quote-image

עוד כתבות בנושא