youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
לקדם מצוינות

משיעור להרפתקה: כיתת המדעים הופכת לחוויה

אני מאמינה שכדי שתלמידותיי יאהבו ללמוד בכלל ומדע בפרט - אני צריכה להוסיף למפגשי הלמידה במדעים מימד חוויתי
עינת בן אליהו
19/01/2020
quote-image

עוד כתבות בנושא