whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להתחבר למאה ה-21

כך תכינו את תלמידיכם להצלחה בעתיד: התרכזו במיומנות ולא במקצוע

תפקידו העיקרי של בית הספר הוא לגדל תלמידים שיצליחו במהלך חייהם הבוגרים
ד"ר הדס ברודי שרודר
10/03/2020
quote-image

עוד כתבות בנושא