youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
חינוך בזמן קורונה
חוזרים ללימודים
אירועים ומפגשים
לשתף פעולה

האחר הוא אני? מודל מעשי לשותפות בין החינוך המיוחד לחינוך הרגיל

מודל מעשי ליצירת שותפות בין החינוך המיוחד לחינוך הרגיל
קרן יוזמות
10/08/2019
quote-image

עוד כתבות בנושא