youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
הוראה היברידית
חינוך בזמן קורונה
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

האם ניתן לשלב למידה הטרוגנית בחינוך מסורתי?

דר' עידית לוינץ- גילאי
23/07/2019
quote-image

עוד כתבות בנושא