whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
למידה היברידית
בינה מלאכותית
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
קידום מצוינות
חדשנות
חטיבת ביניים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להתחבר למאה ה-21

תוכנית הלימודים במאה ה-21: מערכת החינוך או מערכות חינוך?

שבטים נפרדים או חברה אחת מאוחדת? נקודות למחשבה על חינוך בחברה מרובת תרבותיות
עזרי עמרם
10/07/2019
quote-image

עוד כתבות בנושא