whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
למידה היברידית
בינה מלאכותית
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
קידום מצוינות
חדשנות
חטיבת ביניים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
קידום מצוינות

פיזיקה בשלט רחוק: הכלי שלכם ללימוד מקצועות מדעיים מהבית

איך עברו שליש מתלמידי הפיזיקה בארץ ללמוד בעזרת מערכת תרגול ולמידה מרחוק? כך זה קרה
אסף בר יוסף
16/04/2020
quote-image

עוד כתבות בנושא