whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
מחנכות כיתה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
לקדם מצוינות

פיזיקה בשלט רחוק: הכלי שלכם ללימוד מקצועות מדעיים מהבית

איך עברו שליש מתלמידי הפיזיקה בארץ ללמוד בעזרת מערכת תרגול ולמידה מרחוק? כך זה קרה
אסף בר יוסף
16/04/2020
quote-image

עוד כתבות בנושא