youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
חינוך בזמן קורונה
חוזרים ללימודים
אירועים ומפגשים
ללמוד מהעולם

את המורים האיכותיים ביותר צריך לשבץ בחטיבות הביניים

האם אנחנו באמת צריכים את חטיבות הביניים? תלוי אילו מורים ילמדו שם
הילה יגאל-איזון
18/11/2019
quote-image

עוד כתבות בנושא