youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
ללמוד מהעולם

מודל כיתת המעבדה של סינגפור: מורים משתפים ולומדים יחד

בסינגפור הבינו מזמן כי מודל ההשתלמות השגרתי של פיתוח מקצועי למורים, כבר אינו אפקטיבי. מה הם עשו במקום?
הילה יגאל-איזון
27/02/2020
quote-image

עוד כתבות בנושא