youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
הוראה היברידית
חינוך בזמן קורונה
אירועים ומפגשים
לחלום בגדול

6 דרכים יעילות לשינון ותרגול חומר הלימוד

ברור לכם שככל שהם יתרגלו יותר – הם יפנימו יותר את החומר, אבל איך גורמים להם לתרגל בלי להתייאש? הנה כמה עצות
הילה יגאל-איזון
14/05/2019
quote-image

עוד כתבות בנושא