youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
לקדם מצוינות

הדרך להצטיינות: 7 עצות שיעזרו לתלמידיכם לעוף קדימה

מקובל לחשוב שתלמידים מתקדמים לפי גילם – אך האם הדבר נכון תמיד? כל התשובות לפניכם
הילה יגאל-איזון
04/04/2019
quote-image

עוד כתבות בנושא