youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
ללמוד מהעולם

כך מניעים את התלמידים ללמידה בעזרת 3 עקרונות פסיכולוגיים פשוטים

אתה רואה? כשאתה רוצה, אתה יכול!"" כמה פעמים יצא לכם להגיד או לחשוב את המשפט הזה? בכתבה הבאה תוכלו לגלות את הדרך לגרום לו לרצות ולהוכיח לכם תמיד כמה הוא יכול.
הילה יגאל-איזון
26/02/2019
quote-image

עוד כתבות בנושא