youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
לשתף פעולה

חזקים ביחד: מה קורה כשקהילת מורי המתמטיקה מעיר אחת מתאחדים לפעולה משותפת?

אורנה אלרואי
2/6/2019
quote-image

עוד כתבות בנושא