youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
חינוך בזמן קורונה
חוזרים ללימודים
אירועים ומפגשים
לקדם מצוינות

איך מעודדים תלמידים לכוון גבוה ולשאוף אל מעבר לשחקים?

החללית הישראלית הראשונה עומדת להמריא לירח. זה הזמן לעודד את התלמידים לשאוף לכוכבים. איך עושים זאת? בעזרת הפעילויות הכיתתיות שתמצאו בכתבה זו
SpaceIL
30/01/2019
quote-image

עוד כתבות בנושא