youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

מתמודדים עם המגיפה: איך מצמצמים את האלימות הבית ספרית בעזרת 3 עקרונות?

מתמודדים עם אלימות בבית הספר? הכתבה הזו מציעה דרך התמודדות אפקטיבית במיוחד
נופר פלד לוי
14/01/2019
quote-image

עוד כתבות בנושא